top of page


3D YAZICI ÇEŞITLERI

Günümüzde eklemeli imalat yöntemleri arasında yer alan 3d yazıcılar, genellikle prototip üretmek amaçlı

veya sık olarak kullanılmasada nihai ürünü üretmek içinde kullanılabiliyor. 3D yazıcılar farklı yapılar ve hammaddeler kullanabiliyor.

3D Yazıcı Çeşitleri: Ürünler

FDM

Fused Deposition Modelling (Kaynaşmış Biriktirme Modellemesi) kısaltması FDM olarak adlandırılan yazıcılar, günümüzde bir çok evde masaların üzerinde yerlerini alamaya başladı. Bu yazıcılar X,Y,Z eksenlerinde hareket ederken eritme kafası denilen hotend kısımdan çıkan malzemenin, katmanlı olarak bir yapı oluşturması işlemine deniliyor. Burada X, Y, Z eksenleri dışında ekstrüzyon eksen motoruda yer almaktadır. Bu eksen sayesinde hammadeyi sürerek veya geri çekerek erimiş hammaddenin hotend kısmındaki nozzle'dan dışarı çıkması sağlanıyor.

Ayrıntılı Bilgi
3D Printing
bottom of page